Thursday, 24 December 2009

Wednesday, 23 December 2009

Relax / Chwila relaksuSo now my kitchen is tidy and the spare moment for relax came. What a surprise - http://jednoiglec.blox.pl/html wrote about me all the nice things. Grab a mug of tea and enjoy all the ineresting stuff she has there - don't miss the patchwork pottery!

Teraz, kiedy moja kuchnia jest już czyściuteńka czas na chwilę relaksu. I tu niespodzianka - http://jednoiglec.blox.pl/html napisała o mnie same miłe rzeczy. Zróbcie sobie duży kubek herbaty bo jest tam co oglądać - nie przegapcie zwłaszcza patchworkowej porcelany!

Saturday, 19 December 2009

Christmas Preparations / Świąteczne PrzygotowaniaOk, so now there's no excuse - the real cooking (and cleaning) time. Oh well, but we can still have some quiet moments with a sip of cappucino.

No tak, teraz już nie ma przebacz - trzeba się zająć prawdziwym gotowaniem (i sprzątaniem). Zgoda, ale przecież zawsze możemy sobie pozwolić na chwilę wytchnienia z łyczkiem cappucino.


Have a nice preparations time and create the most beautiful Christmas decoration (at least in YOURS opinion)!

Miłych przygotowań i dobrej zabawy przy tworzeniu najpiękniejszych (przynajmniej WASZYM zdaniem) świątecznych dekoracji!

Thursday, 10 December 2009

To warm you up / Na rozgrzewkę


There's nothing better for winter afternoon than a hot tea. So I cooked up some for you - please come and find your little piece of sun on this cloudy day.

Nie ma nic lepszego na zimowe popołudnie niż gorąca herbata. Dlatego zaparzyłam jej trochę dla Was - zapraszam, to taki mały kawałek słońca na ten pochmurny dzień.


Do you prefer cups or mugs? http://kubekczyfilizanka.blox.pl/html

Wolicie kubek czy filiżankę? http://kubekczyfilizanka.blox.pl/html


And what about chilli tea?

A może herbatka z chili?


Wednesday, 2 December 2009

Ulubiony komplecik / Favourite set"Your favourite set" - it is the title of drawing received from my daughter (4 years old then). I liked the drawing so much that I had to translate it into fabric. The colors of background and pottery are from her, I just added the border.

"Twój ulubiony komplecik" - to tytuł rysunku, który dostałam od córki (wtedy 4.letniej). Tak mi się on spodobał, że musiałam "przełożyć" go na tkaninę. Kolory tła i naczyń są jej, ja tylko dodałam obramowanie.Speaking of kids - I highly recommend two kids' oriented places. The first one is virtual:
pikinini.pl (read their blog devoted to childhood), the other you can visit in real: www.kalimba.pl - this is the place where you can also see some of my works live.

Skoro o dzieciach mowa - gorąco polecam Wam dwa "dziecięce" miejsca. Pierwsze z nich to: pikinini.pl (koniecznie poczytajcie ich blog o dzieciństwie), a drugie - www.kalimba.pl. W tym ostatnim możecie także zobaczyć niektóre z moich prac na żywo.


We ARE the children, aren't we?

Przecież my też jesteśmy dziećmi, czyż nie?

Thursday, 26 November 2009

It happens/ Zdarza sięWell, it happens - sometimes they go broken.

No cóż, zdarza się - porcelana się tłucze.But the real inspiration for this piece came not from the broken cup but from the Czeslaw Milosz's poem "Song on Porcelain". That's why the background is so dull and sad.

Ale prawdziwą inspiracją dla tej pracy nie była stłuczona filiżanka lecz wiersz Cz. Miłosza "Piosenka o porcelanie". To dlatego tło jest takie ponure i smutne.
The full text of this poem (translated by Robert Pinsky) you can find here:
http://www.jordantierney.com/Resources/statementsources.pdf

Pełny tekst tego wiersza znajdziecie tutaj:
http://www.milosz.pl/w_pop.php
Saturday, 21 November 2009

In the cupboard / W kredensie

So now take a look at my cupboard. Is it just me who has a feeling that all the pots and crocks have a deep conversation while hiding in the cupboards?

A teraz spójrzcie na mój kredens. Czy to tylko ja mam takie wrażenie, że wszystkie naczynia schowane w kredensach pogrążone są w nieustannych pogaduszkach?


And what is this cotton flower doing here? The name of this piece is "Gossip in the cupboard" and the latin name for cotton is... gossypium!
A co tu robi kwiat bawełny? No cóż, angielskie słowo "plotki" (gossip) zawsze kojarzyło mi się z łacińską nazwą bawełny (gossypium). A pracę nazwałam "Plotki w kredensie".
Pssstt... Don't disturb!

Pssstt... Nie przeszkadzajmy!

Monday, 16 November 2009

Cups / Filiżanki

In the case you wondered if I have enough of cups - don't worry, just look:

Jeżeli zastanawialiście się, czy mam wystarczającą ilość filiżanek - nie martwcie się, tylko spójrzcie:


And maybe some tea anybody?

A może ktoś chce herbatki?

Sunday, 15 November 2009

Welcome! Witam!

Yes, I'm going to cook here. But don't worry, it is safe - just with my inner fire and only fresh and healthy ingredients - fabrics. Let's start with the morning coffee...

Tak, mam zamiar tu gotować. Ale nie martwcie się, to jest bezpieczne - przy użyciu wyłącznie mojego ognia wewnętrznego i samych świeżych i zdrowych składników - tkanin. Zacznijmy od porannej kawy...

You are welcome! Could you feel the smell?...

Zapraszam! Czujecie zapach?...LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+