Thursday, 26 November 2009

It happens/ Zdarza sięWell, it happens - sometimes they go broken.

No cóż, zdarza się - porcelana się tłucze.But the real inspiration for this piece came not from the broken cup but from the Czeslaw Milosz's poem "Song on Porcelain". That's why the background is so dull and sad.

Ale prawdziwą inspiracją dla tej pracy nie była stłuczona filiżanka lecz wiersz Cz. Miłosza "Piosenka o porcelanie". To dlatego tło jest takie ponure i smutne.
The full text of this poem (translated by Robert Pinsky) you can find here:
http://www.jordantierney.com/Resources/statementsources.pdf

Pełny tekst tego wiersza znajdziecie tutaj:
http://www.milosz.pl/w_pop.php
Saturday, 21 November 2009

In the cupboard / W kredensie

So now take a look at my cupboard. Is it just me who has a feeling that all the pots and crocks have a deep conversation while hiding in the cupboards?

A teraz spójrzcie na mój kredens. Czy to tylko ja mam takie wrażenie, że wszystkie naczynia schowane w kredensach pogrążone są w nieustannych pogaduszkach?


And what is this cotton flower doing here? The name of this piece is "Gossip in the cupboard" and the latin name for cotton is... gossypium!
A co tu robi kwiat bawełny? No cóż, angielskie słowo "plotki" (gossip) zawsze kojarzyło mi się z łacińską nazwą bawełny (gossypium). A pracę nazwałam "Plotki w kredensie".
Pssstt... Don't disturb!

Pssstt... Nie przeszkadzajmy!

Monday, 16 November 2009

Cups / Filiżanki

In the case you wondered if I have enough of cups - don't worry, just look:

Jeżeli zastanawialiście się, czy mam wystarczającą ilość filiżanek - nie martwcie się, tylko spójrzcie:


And maybe some tea anybody?

A może ktoś chce herbatki?

Sunday, 15 November 2009

Welcome! Witam!

Yes, I'm going to cook here. But don't worry, it is safe - just with my inner fire and only fresh and healthy ingredients - fabrics. Let's start with the morning coffee...

Tak, mam zamiar tu gotować. Ale nie martwcie się, to jest bezpieczne - przy użyciu wyłącznie mojego ognia wewnętrznego i samych świeżych i zdrowych składników - tkanin. Zacznijmy od porannej kawy...

You are welcome! Could you feel the smell?...

Zapraszam! Czujecie zapach?...LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+