Monday, 22 March 2010

Even more eggs / Jeszcze więcej jajAs you can see, eggs' decoration is slowly going along. But the more I'm thinking about eggs the more new ideas come to my mind. Sometimes I feel like in the Medieval Egg Dance - dancing among the eggs laid on the floor and trying to damage as few as possible.
Jak widzicie dekoracja jaj powoli postępuje. Ale im więcej o jajach myślę, tym więcej nowych pomysłów przychodzi mi do głowy. Czasami czuję się jak w tym średniowiecznym Tańcu Jaj - tańcząc wśród jaj leżących na podłodze i starając się żadnego nie uszkodzić.
So I started a small project, with eggs but this time not painted. Unfortunately the side effect of this project is another group of... painted eggs :) It would be a pity to waste them so I catched them into the card :)
No więc zaczęłam taki mały projekt, z jajami, ale tym razem niemalowanymi. Niestety, efektem ubocznym tego projektu jest kolejna grupa... malowanych jaj. Szkoda było ich zmarnować, więc uszyłam z nich kartkę :)
This time I put it into the frame.
I nawet je oprawiłam.
BTW, do you remember my initial "B" (for the beets)?
I made it into card and framed too :)
A propos, pamiętacie mój inicjał "B" (jak buraki)?
Zrobiłam z niego kartkę i też oprawiłam :)
1 comment:

Blogger said...

Did you know that you can create short links with Shortest and get money from every click on your short urls.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+