Monday, 28 June 2010

Miscellanea... and a new project! / Różności... i nowy projekt!

I don't know about you but sometimes I like to make something for a good cause. That's why I'm taking part in a Global Quilt Project for Central Africa Republic - 12 x 12 inch blocks will be joined for a quilt auctioned on a World Toilet Day (yes!) to help in bringing basic sanitation to kids in CAR. Come and join us!
Nie wiem jak wy, ale ja czasami lubię zrobić coś w szczytnym celu. Dlatego postanowiłam wziąć udział w Global Quilt Project for Central Africa Republic - kwadraty 12 x 12 cali zostaną zszyte w jeden duży quilt przeznaczony na licytację w Światowym Dniu Toalety (tak, tak!), aby pomóc troszkę w zaspokojeniu podstawowych potrzeb higienicznych dzieci w Centralnej Afryce. Wszyscy chętni mile widziani!
Some years ago I was taking part in another project - "Memory Quilt - to be remembered". This one was for UNICEF. We were supposed to send a block with the past history hidden behind. I made a block about my grandmas. The quilt was complete long ago but now there's a book with all the blocks and the stories (and 5 euros from every book goes to UNICEF). It was an interesting adventure.
Kilka lat temu brałam udział w innym projekcie - "Memory Quilt - być pamiętanym". Ten był na rzecz UNICEF-u. Mieliśmy zrobić blok z jakąś historią, tak, żeby coś ocalić od zapomnienia. Ja zrobiłam o moich babciach. Quilt został uszyty już dawno temu, ale teraz wyszła książka ze wszystkimi blokami i historiami o których opowiadają (i 5 euro z każdej książki idzie do UNICEF). To było bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
And here is a start of my new work. I'm sure you know what it is going to be but for any case I'll tell you - a green market :)
A to początek mojej nowej pracki. Jestem pewna, że wiecie już co to będzie, ale na wszelki wypadek powiem - zielony rynek :)

1 comment:

ulinkap said...

gratuluję Ci udziału w tak szczytnych przedsięwzięciach- na pewno warto! a Twoje prace są też warte pokazywania- rewelacyjne :)pozdrawiam

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+