Wednesday, 28 July 2010

More good ideas / Więcej dobrych pomysłów

I wanted to change somehow the sky. First I tried embroidering with white thread but it didn't work. So I decided to use my "magic clouds" - silk caps. Now it is almost invisible, like a white foggy clouds. But it adds this white touch and will be even better after washing.
Koniecznie chciałam zmienić jakoś to niebo. Najpierw próbowałam podhaftować białą nitką, ale było źle. Więc postanowiłam użyć moich "magicznych chmurek" - mam taki jedwab w postaci waty. Teraz jest prawie niewidoczny, jak taka chmurka z białej mgiełki. Ale rozbiela i po praniu będzie jeszcze lepiej.
So I changed also the second part of the fence, to make all the upper part lighter.
Zmieniłam też drugą część ogrodzenia, żeby ta górna część stała się lżejsza.
But the best part came when one of my dear readers, Anna, asked if it is too late to add the tree. This got me thinking... Where to add the tree and what for? Suddenly I knew - behind the fence! What a great idea and what a pity it wasn't mine :)
Ale najlepsze przyszło z pytaniem mojej drogiej czytelniczki, Anny, czy jest już za późno, żeby dodać drzewo. To mi dało do myślenia... Gdzie by tu dodać drzewo i po co? I nagle, wszystko jasne - za ogrodzeniem! To świetny pomysł i wielka szkoda, że nie mój :)
The trees changed everything. They organized the whole piece and now I know what to do. So first of all I gave a beautiful tail to the new rooster:
Te drzewa zmieniły wszystko. One mi zorganizowały cały obrazek i teraz już wiem co dalej. Przede wszystkim nowemu kogutowi dałam piękny ogon:
And the next probably will be trunks :) But even with those baloons-like trees it looks much better than ever.
Następne chyba będą pnie :) Ale nawet z takimi balonikowymi drzewami to wygląda lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Wielkie dzięki, droga Anno!!!
What a pity, I can't spend all time with my hens. But there's some market calling...
Szkoda, że nie mogę teraz zajmować sie tylko tymi kurkami. Ale woła mnie jakiś rynek...

3 comments:

jednoiglec said...

oglądam i za każdym razem wszystko mnie zachwyca...

Bozena Wojtaszek said...

Cała przyjemność po mojej stronie, dzięki! :)

Anonymous said...

Bardzo mi miło,że mała podpowiedź tyle zmieniła :). Droga Autorko Bożeno, będzie cudnie. Anna

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+