Tuesday, 28 September 2010

Rant / Marudzenie

If you think that handwork isn't tiring you are wrong. It is.
Jeżeli myślicie, że ręczna robota nie jest męcząca to jesteście w błędzie. Jest.
I like all the ideas coming to my mind while working on details but to make them into reality is a separate chapter.
Lubię te wszystkie świetne pomysły, które przychodzą mi do głowy w trakcie dłubania szczególików, ale zrealizować je to zupełnie osobny rozdział.
Let's take this raspberry. Wouldn't it be fun to have the whole border full of them?
Weźmy taką malinkę. Nie byłoby fajnie mieć ich mnóstwo w całym obramowaniu?
No, thank you :)
So now I'm dreaming about making a new piece entirely by machine... And I know I want to make another kitchen. This time in browns. But it is difficult to start something new while you are so much involved in all these small things not-done-yet. I would prefer to have all the previous works finished, collected in the baskets with a nice feeling of a good harvest. Just like in this old work of mine:
Nie, dziękuję :)
Tak więc teraz marzę o zrobieniu czegoś nowego wyłącznie na maszynie... I wiem, że chciałabym zrobić nową kuchnię. Tym razem w brązach. Ale ciężko zacząć coś nowego mając głowę wypełnioną tymi jeszcze-nie-zrobionymi drobiazgami. Wolałabym mieć już wszystko skończone, popakowane w koszach z poczuciem zebrania dobrych plonów. Tak, jak w tej mojej starej pracy:
"After fruit" 40 x 55 cms

So I'd better go and will try to work a bit harder :)
Więc lepiej już sobie pójdę i spróbuję troszkę bardziej przyłożyć się do pracy :)

3 comments:

Anonymous said...

Cudna ta malinka, słodko mi zapachniała,a jak musi pachnieć całe obramowanie?...:)Życzę wytrwałości w pracy. Pzdr Anna

jednoiglec said...

Patrząc na Twoje prace odnosi się wrażenie, że ręczna robota to dla Ciebie pestka - każde Twoje dzieło jest tak właśnie wypieszczone. Zdaję sobie sprawę ile to trudu, ale chyba warto?
Border z malinkami... Pycha:)

Bozena Wojtaszek said...

No bo to pestka, tylko ile można tych pestek??? :)))
Przestańcie z tymi malinkami bo się skuszę :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+