Wednesday, 20 October 2010

Still in the kitchen / Ciągle w kuchni

This way you can go to another splendid kitchen - in Hampton Court. And if you want to see (not just imagine) how it worked in Middle Ages it is the best place to go.
Ta uliczka prowadzi do kolejnej super kuchni - w Hampton Court. I jeśli sie chce zobaczyć (a nie tylko wyobrazić sobie) jak taka średniowieczna kuchnia działała to jest to chyba najlepsze miejsce.
And if you want to see my kitchen equipped with some new copper pots - just look :)
A jeśli chcecie zobaczyć moją kuchnię wyposażoną w nowe, miedziane naczynia, to po prostu spójrzcie :)
It is a big fun to work on this kitchen.
Mam dużo zabawy przy tej kuchni.
I'm even afraid that's too much fun. Time is flying, my Market and Apples are not finished yet and I'm playing in the kitchen. So I have to discipilne myself and complete something before further play.
Obawiam się nawet, że trochę za dużo. Czas płynie, Rynek i Jabłka nie skończone, a ja się bawię w kuchni. Muszę się trochę zdyscyplinować i wykończyć coś, zanim zacznę się znowu bawić.

1 comment:

Karen said...

Love the copper pots. Sometimes it is fun to work on may things at the same time.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+