Wednesday, 5 January 2011

Some more herrings / Jeszcze trochę śledzi

If you ask me where to keep those placemats, the answer is easy - in a bowl :)

Jeżeli pytacie, gdzie trzymać te podkładki, odpowiedź jest prosta - w misce :)

Yes, I made a textile bowl. Maybe it's not suitable for real herrings but very good for all the small dry (!) things messing around. And it is flexible :)

Tak, uszyłam szmacianą miskę. Może nie jest ona najodpowiedniejsza do prawdziwych śledzi, ale jest bardzo dobra na wszystkie suche (!) drobiazgi poniewierające się dookoła. I jest bardzo plastyczna, w sensie zmiany kształtu :)

Ok, now I'm serious. Of course all my placemats are lying flat in the cupboard. And it was fun to make this "themed" bowl - I'm afraid there are some more to come.
But don't worry, not now. Because now I have a new project to work on :)

No dobrze, to teraz już poważnie. Oczywiście wszystkie moje podkładki leżą sobie płaściutko w kredensie. Ale miałam dużo zabawy z szyciem takiej "tematycznej" miski - obawiam się, że będą następne. Spokojnie, nie teraz. Teraz to ja mam nowy projekt w robocie :)

The colours on the picture are terrible. Let's say it is just blue and plain white. And there is a whole story to tell so be prepared for a longer post :)

Kolory na zdjęciu fatalne. Umówmy się, że to po prostu biało - niebieski projekt. I mam do niego całą historie do opowiedzenia, więc przygotujcie się na dłuższy post :)

3 comments:

Karen said...

An excellent bowl Bozena! Happy New Year!

potterjotter said...

You are making bowls from textiles - I am making bowls to look like textiles - what will we think of next. Its always interesting!

Bozena Wojtaszek said...

Karen, thank you!

Cathy, the next will be the same bowl made in textile and in ceramic (and a contest for viewers - which one is made of what).
But maybe we could make a challenge (just for us)to interprete something in a bowl. Just an idea...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+