Wednesday, 9 February 2011

Good Wife is done! / Dobra Żona skończona!

 Here she is - in full glory!
Oto i ona - w pełnym blasku!
 You know:
"A good wife so proud was,
to cook what her Men liked the most"
But if you remember the beginning of this story, there's another one coming to us. This time inspired by a serious poem, which I'm going to present to you in the next post. And now I have to confess, that I've found another inspirational poem so it is turning into a serie of "women in the kitchens" :)
Wiecie:
"Dobra żona tym się chlubi,
że gotuje co mąż lubi"
Ale jeżeli pamiętacie początek tej historii,  to wiecie, że nadchodzi następna. Tym razem inspirowana prawdziwym wierszem, który w następnym poście zaprezentuję. Ale przyznam się od razu, że znalazłam kolejny wiersz, więc powstaje nam cała seria "kobiety w kuchni" :)
And here is a first sign of upcoming spring - another hen, of course :)
A tutaj pierwszy zwiastun wiosny - kolejna kura, oczywiście :)
 
While putting my hens to the shop, I've found a great category for them - soft sculpture. So now me, the sculptor, created a hen mobile :)
Podczas umieszczania moich kur w sklepie, znalazłam dla nich świetną kategorię - miękka rzeźba. No to teraz ja, rzeźbiarka, stworzyłam kurzy mobil :)

2 comments:

mialkotek said...

Bożeno, kury na grzędzie prezentują się nad wyraz dostojnie :)

Karen said...

Love the Good Wife and look forward to more Women in the Kitchen. And, how fun the way you displayed the hens! So cute!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+