Friday, 19 August 2011

Autumn??? / Jesień???

Oh no, I'm not done with summer yet :( But there has to be something in the air, because the idea of this little curtain just came to my mind bright and clear.
No nie, ja jeszcze z latem nie skończyłam :( Ale coś musi być w powietrzu, skoro pomysł na taką zasłonkę pojawił mi się wyjątkowo jasno i wyraźnie..
 I think it is rather charming (if I say so myself) so I wanted to make another one immediately :)
Uważam, że jest urocza (jeśli sama mogę tak powiedzieć), więc od razu chciałam zrobić następną :)
Both of them are on etsy now and I'm working on another one :) When you visit my shop you may notice another news - bracelets, but I will tell you more about them in separate post. And now let me show you something totally different:
Obie są teraz na etsy, a ja pracuję nad następną :) Jeżeli odwiedzacie mój sklep prawdopodobnie zauważyłyście inną nowość - bransoletki, ale o nich opowiem więcej w osobnym poście. A teraz pokażę Wam coś zupełnie innego:
For my Polish readers it's easy - it's our beautiful city, Gdańsk. But what's interesting, it is Gdańsk as seen by a foreigner, French photographer Yann Pendaries. Did you notice the hot balloon? That's because it's part of Yann's fascinating project "80 days in a Hot Balloon", you can read about on his blog.
Oczywiście widzimy, że to nasz piękny Gdańsk. Ale co ciekawe, to Gdańsk widziany przez obcokrajowca, francuskiego fotografa Yanna Pendariesa. Zauważyliście balon w tle? To dlatego, że zdjęcie jest częścią projektu Yanna "80 dni w Balonie", o którym możecie poczytać na jego blogu.

4 comments:

Lyn said...

what charming little curtains, yes Autumn is in the air I fear!
xxx

Kangala said...

Beautiful:) I hope summer will not leave us so quickly.

Karen said...

It is rather charming! Two of my favourite things, Autumn and teapots. :)

Yann Pendaries said...

merci beaucoup for including my photo i love your selection bravo ;o)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+