Wednesday, 3 August 2011

Raspberries / Maliny

Raspberries weren't in my plans at all. But somehow, when I looked at them long enough, clever idea came to my mind :)
Maliny w ogóle nie były w moich planach. Ale jakoś tak po dostatecznie długim na nie patrzeniu, przyszedł mi do głowy świetny pomysł :)
I have this big piece of unfinished red knitting. Yes, it is over 20 years old, done by me (always wanted to have a red dress) and rather thin and delicate (to thin for a dress - hence unfinished). I decided it is perfect for a bowl of raspberries...
Mam taki duży kawał niewykończonej czerwonej dzianiny. Tak, ma już ponad 20 lat, robiona przeze mnie (zawsze chciałam mieć czerwoną sukienkę) i raczej cienka i delikatna (za cienka na sukienkę - dlatego nieskończona). Stwierdziłam, że to idealny materiał na michę malin...
Well, I'm not sure... It's good as a bowl but I'm not sure about the raspberry part :)
No nie wiem... Jest fajna jako micha, ale nie jestem pewna tych malin :)
It is reversible and has a good shape, but the raspberries aren't executed very well (to say the least). They aren't as sweet as the ones from my last year's Market...
Micha jest dwustronna i ma dobry kształt, ale te maliny coś mi nie wyszły (delikatnie mówiąc). Nie są to słodkie malinki z mojego ubiegłorocznego Marketu...
Oh well, will think about them some more.
And if you think it's time for another artist from etsy, you are wrong. The artist, whose work I want to show to you today, isn't on etsy. But he knows how to make raspberries, blackberries and many more yummy things even in much harder medium - in wood.
No nic, jeszcze o nich pomyślę.
A jeżeli Wy myślicie, że nadszedł czas na kolejnego artystę z etsy, to jesteście w błędzie. Artysta, którego pracę chcę Wam dziś pokazać, nie jest na etsy. Ale wie jak zrobić maliny, jeżyny i wiele innych apetycznych rzeczy i to w znacznie trudniejszym materiale - w drewnie.
This wood carving is done by Peter Murphy, contemporary English artist, whose works we are able to admire thanks to his wife's, Rosemary (also an artist), blog - Share my garden. I'm in constant awe of this talented couple. But you have to check it yourself :)
Ta płaskorzeźba jest autorstwa Petera Murphy, współczesnego angielskiego artysty, którego prace możemy podziwiać, dzięki blogowi jego żony, Rosemary (też artystki) - Share my garden. Jestem pod nieustającym wrażeniem tej utalentowanej pary. Ale lepiej idźcie i sprawdźcie sami :)

4 comments:

Anonymous said...

Jesteś strasznie krytyczna wobec siebie.Micha jest i urocza i funkcjonalna, więc proszę się nie czepiać malinek :).Pzdr Anna

jcsvisuals said...

Love seeing the creative process, found your wonderful blog through the AWE (Art Walk Etsy) Team.

potterjotter said...

You are BERRY talented! The raspberries are lovely and look so life-like!

Asia said...

Piękne są Twoje prace, zdjęcia świetne dodają im uroku :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+