Saturday, 12 May 2012

The Poet is finished! / Poetka skończona!

Are you ready? Here she is - finished!
Jesteście gotowi? Oto ona - skończona!
"Poet in the kitchen" in her full glory. She is 60 x 74cm big and a bit tricky for photographing.
"Poetka w kuchni" w pełnej okazałości. Ma 60 x 74cm i oczywiście trudno jej zrobić zdjęcie.
 The last weeks of working on her were really intensive. And of course no "in the process" pictures - I had to stay focused on just sewing.
Ostatnie tygodnie pracy nad nią były bardzo intensywne. I oczywiście żadnych zdjęć "w trakcie" - musiałam być bardzo skoncentrowana na samym szyciu.
I have to confess that I like her very much. In fact it is exactly the picture I saw while reading the poem by Dorota Kiersztejn Pakulska. So to remind the poem and the beginning of the whole story - look HERE.
And on the side note - what should I say when asked "how long it takes to make the work like this"?
Przyznam szczerze, że bardzo jestem z niej zadowolona. To jest dokładnie to, co "zobaczyłam" czytając wiersz Doroty Kiersztejn Pakulskiej. A dla przypomnienia wiersza i początku całej historii - zajrzyjcie TUTAJ.
I tak na marginesie - co powinnam odpowiadać na pytanie "ile czasu szyje się taką pracę"?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+