Monday, 25 June 2012

Quick update / Nowinki


 This blooming onion isn't the only reason I'm writing a new post (although I'm really proud of it).
Last time I totally forgot to share my big news - I've been published :)
Wbrew pozorom, ta kwitnąca cebula nie jest jedynym powodem do napisania nowego postu (chociaż jestem z niej bardzo dumna).
Kompletnie zapomniałam ostatnio podzielić się z Wami dobrą nowiną - artykułem w branżowym czasopiśmie :)

Yes, I'm in the summer issue of Art Quilting Studio. And it feels really good - great pictures of my works and fantastic company of other artists.
Tak, jestem w letnim numerze Art Quilting Studio. To bardzo miłe - świetne zdjęcia moich prac i doskonałe towarzystwo innych artystów.
And if you want to see all the homes sent for "Home Is Where the Quilt Is" they are online now. Unfortunately voting is just for the AAQ members but watching is for everybody. And there are many beautiful houses. Enjoy!
A jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie domki nadesłane na "Home Is Where the Quilt Is" to one tylko na to czekają - TUTAJ.
Niestety, głosować mogą tylko członkowie AAQ, ale oglądać mogą wszyscy. A jest tam naprawdę sporo ładnych domków. Miłych wrażeń!

Monday, 11 June 2012

Houseworks / Prace domowe

I know, last post was one moth ago. Oh well... But I have a good excuse - homeworks (or even houseworks). Do you remember this old post when I declared my will to participate in the "Home Is Where The Quilt Is" project? Here you see my entry :)
 Wiem, ostatnia notka była miesiąc temu. No cóż... Ale mam dobre usprawiedliwienie - prace domowe (czy raczej domkowe). Pamiętacie ten stary post, w którym zapowiadałam chęć wzięcia udziału w projekcie "Home Is Where The Quilt Is"? Oto mój domek :)
I titled it "Real Homes Wear Quilts" and I know it arrived safe and sound. I also sent my entry for another contest (accepted!) but can't show it publicly yet.
And working on this house resulted in some side effects :)
Zatytułowałam go "Real Homes Wear Quilts" i wiem już, że bezpiecznie dotarł na miejsce. Udało mi się też wziąć udział w jeszcze jednym konkursie (i przeszłam!), ale tego nie mogę na razie pokazać.
A praca nad tym domkiem ma pewne efekty uboczne :)

Yes, I want to make some small houses as ornaments. This one isn't so small (20 x 13 cms) but this one is:
Tak, teraz chcę robić małe domki jako ornamenty dekoracyjne. Ten nie jest wcale taki mały (20 x 13 cm), ale ten już jest:
It is 10 x 9 cms and rather flat
10 x 9 cm, tylko dosyć płaski
So lets try something small but more puffy (?)
No to spróbujmy coś bardziej puchatego
Much better :) You see? When you start thinking on something you just can't stop. And times fly by :)
Znacznie lepiej :) Widzicie? Jak już się zacznie o czymś myśleć to nie można przestać. A czas płynie :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+