Tuesday, 13 November 2012

Reading The Masters / Czytanie Mistrzów


It's been a long time, I know. The days are shorter now which means even less time for creativity other than cooking.
But the promised progress of one of my new projects is just landing on your screen :)
If you know me long enough, you may remember my fascination by Medieval couples.
Sporo czasu minęło, wiem. Dni coraz krótsze co oznacza jeszcze mniej czasu na twórczość inną niż gotowanie.
Ale obiecany postęp prac przy jednym z nowych projektów właśnie ląduje na Waszych monitorach :)
Być może niektórzy z Was pamiętają moją fascynację średniowiecznymi parkami.
This is my first attempt for making one myself. This piece is from 2004. Since then I made a few more:
Ta była pierwsza, z 2004 roku. Od tego czasu uszyłam jeszcze kilka:
This year I wanted to try something different - to try to read directly from the masters. This is my starting point:
A w tym roku postanowiłam spróbować inaczej - odczytać dokładnie to, co zostało zapisane przez średniowiecznych mistrzów. Oto punkt wyjścia:
And it may not be obvious for everybody but for me in the pieces like these, the couple is same important as the background. That's why I wanted to take the exact scene and focus on the background. Here are my fabric choices:
I może nie jest to takie oczywiste, ale dla mnie równie ważne jak sama parka jest tło. Dlatego właśnie chcę spróbować przełożyć konkretną scenkę, że spokojnie móc się skoncentrować na tle. Tkaniny znalazłam idealne:
So it was just to transfer the scenery to my fabrics. That was an easy part:
Przeniesienie  scenki to najłatwiesza część:
And here they are:
Oto i oni:
The castle, the trees and the couple are easy to do, but how to translate this pretty golden grid? I decided to make the grid by quilting:
Zamek, drzewa, parka wydają się dość oczywiste, ale jak zrobić tę cudowną złotą krateczkę tła? Najpierw postanowiłam zrobić samą krateczkę, pikowaniem:
The next step was another grid with different color thread.
A następnie jeszcze jedna siatka innym kolorem nici.
And here is where the dilemmas started. How to make this grid "singing" like in original miniature?
No a potem zaczęły się moje dylematy. Bo to tło na miniaturze "śpiewa", a ja nie wiem jak to osiągnąć w tkaninie.
Embroidery? Yes, but what kind of it?
Haft? Dobrze, ale jaki?
None of them I liked. Another try with yellow gold:
Żaden mi się nie podobał. Kolejna próba z jaśniejszym złotym:
Yes, that's better. So after hours of trials that's what I came up with. And even added some embroidered circles to echo the trees.
Już lepiej. Jeszcze trochę tak popróbowałam i w końcu zdecydowałam na kombinację jasnego z ciemnym. I nawet dodałam haftowane koła wzmacniające krągłość drzew:
Now this part is done and I think that after washing it will be ok.
Tę część mamy zrobioną. Myślę, że po praniu będzie to ten efekt, o który mi chodziło.
And that's where I am right now. So it is just to "draw" (with threads, of course) the castle and the couple. Hope it won't take ages again :)
Teraz jeszcze tylko dorysować (nićmi, oczywiście) zamek i parkę. Mam nadzieję, że to pójdzie szybciej :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+