Friday, 21 December 2012

How to use your Santa? / Jak używać Mikołaja?

Wisely :) Mine came early and brought this beautiful box:
Mądrze :) Mój przyszedł wcześnie i przyniósł tę piękną skrzyneczkę:
The box is handmade by one of my Etsy fellows, Marta (see other works by her HERE). And I was inspired immediately to put my work aside and to use this box to organize some of my stuff.
Skrzyneczka została własnoręcznie wykonana przez jedną z moich Etsowych koleżanek, Martę (zobaczcie inne jej prace TUTAJ). I od razu zachciało mi się jej użyć, a jednocześnie uporządkować trochę swoje klamoty.
Yeap, it made the perfect home for my beads. And then I had to find another use for the old box where my beads were stored. So I organized a bit more and found something I totally forgot about - my former attemptes to laces :)
Tak, teraz tu będą mieszkały moje koraliki. A skoro tak, to trzeba było znaleźć nowe zastosowanie dla pudła, które zajmowały wcześniej. No to jeszcze troszkę sobie poporządkowałam i znalazłam coś, o czym kompletnie zapomniałam - moje wcześniejsze koronkowe próby :)
This one inspired by old Russian bobbin laces:
Tą inspirowaną starą, rosyjską koronką klockową:
And this one:
I tą:
Inspired by this beautiful Belgian bookmark:
Pomysł na którą przyszedł z prześlicznej belgijskiej zakładki:
As we can see, both of them are not finished (yet?). And they are many years old. So now you can understand why it is so important to me to work on this current project before something new sneak in :)
Thank you, Dear Santa (and Marta!) for the whole good thing you made on me - stuff (well, at least small part of it) organized, old works discovered, me disciplined to work until something is done and... a new blog post is made out!
Jak widzimy, obie nieskończone (jeszcze?). A są już naprawdę bardzo stare. Teraz możecie zrozumieć, dlaczego to dla mnie takie ważne, żeby pracować na tym zimowym pejzażem, zanim coś nowego podstępnie wyprze go z kolejki :)
Dziękuję, Drogi Mikołaju (i Tobie, Marto!) za to, co sprawiliście - rzeczy (no dobrze, pewna ich część) uporządkowane, stare prace odkryte, ja zdyscyplinowana do dalszej, wytężonej pracy i... nowy post napisany!

2 comments:

Joanna said...

Skrzyneczka super! Te kamieniczki mnie urzekły! Dlaczego ja tu tak rzadko tu zaglądam? Najwyższy czas to zmienić!

paristex said...

I am in such awe of your talent! I look forward to your posts and love seeing what you have put in your ETSY shop.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+