Monday, 29 April 2013

Great minds... / Wspólnota myśli

I was just about to write a big post about inspirations and influences in my works when I visited Cathy's Potter Jotter blog and saw the above. Some time ago Cathy said that if her medium was fabric she would sew my quilts and if I was ceramist I would make her pottery. It also turned out that our interests are pretty the same - textile art, Medieval art, gardens, botanical art. We read same books or very similar. And yes, we've never met in person. But I'm afraid she was deeply right :)
Właśnie miałam napisać duży post o inspiracjach i wpływach w moich pracach, kiedy zajrzałam do blogu Cathy Potter Jotter i zobaczyłam to co powyżej. Jakiś czas temu Cathy powiedziała, że gdybyśmy zamieniły się mediami to ona szyłaby  moje patchworki, a ja lepiłabym jej ceramikę. Okazało się też, że mamy takie same zainteresowania - tkanina artystyczna, sztuka średniowieczna, ogrody, ilustracje botaniczne. Czytamy te same (albo bardzo podobne) książki. I nigdy nie spotkałyśmy się osobiście. Obawiam się jednak, że miała rację :)
It seems that we worked on our houses simultaneously not knowing about it. But we don't have to "know" because we KNOW anyway :)
Wygląda na to, że pracowałyśmy nad swoimi domkami jednocześnie, nic o tym nie wiedząc. Ale nie musimy "wiedzieć" bo i tak WIEMY :)

Wednesday, 17 April 2013

Grey Garden / Szary Ogród


As this year spring colors look much more like my Night Garden than the typical green ones, I decided to stay in this dark tones and make them into jewels :)
Ponieważ kolory tej wiosny bardziej przypominają mój "Nocny Ogród" niż zwyczajową wiosenną zieleń, postanowiłam trzymać się tej palety i zrobić z niej świecidełka :)
That's how the new jewelry collection was born. I made a few pendants with origami folded flowers on the grey quilted background with black frames.
Tak właśnie powstala moja nowa kolekcja tekstylnej biżuterii. To kilka naszyjników z japońskimi kwiatami na szarym, pikowanym tle w czarnych ramkach.
I like the result especially because of their strong but delicate look. In real the silver grey finish makes it look sort of lacey. And old fashioned :)
Bardzo jestem zadowolona z efektu, który jakoś połączył wyrazistość z delikatnością. Na żywo to obszycie srebrnym szarym robi takie koronkowe wrażenie. I staroświeckie :)
 
When I put them all together they looked like old family portraits - or is it just me?
Zebrane wszystkie razem wyglądają jak kolekcja starych portretów rodzinnych - a może tylko ja je tak widzę?
One of them is already in my shop. The rest will follow but have to wait for better pictures.
And yes, there're some plans for standard spring colors too :)
Jeden naszyjnik jest już w moim sklepie. Reszta dołączy, ale musi poczekać na lepsze zdjęcia. I oczywiście, że są już plany na typowe wiosenne kolory również :)


Tuesday, 9 April 2013

Make yourself a tree... / Zrób sobie drzewo...

... or even three of them :)
... a nawet trzy :)
Almost the same, yet different.
Niby takie same, a jednak różne.
So they will be framed differently.
Dlatego dostaną różne ramki.
But same leaves - golden.
Ale takie same listki - złote.

And different flowers - pink, blue and green.
Natomiast różne kwiatki - różowe, niebieskie i zielone.
And now we can patiently wait for the real spring :)
No i teraz możemy sobie cierpliwie czekać na prawdziwą wiosnę :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+