Monday, 29 April 2013

Great minds... / Wspólnota myśli

I was just about to write a big post about inspirations and influences in my works when I visited Cathy's Potter Jotter blog and saw the above. Some time ago Cathy said that if her medium was fabric she would sew my quilts and if I was ceramist I would make her pottery. It also turned out that our interests are pretty the same - textile art, Medieval art, gardens, botanical art. We read same books or very similar. And yes, we've never met in person. But I'm afraid she was deeply right :)
Właśnie miałam napisać duży post o inspiracjach i wpływach w moich pracach, kiedy zajrzałam do blogu Cathy Potter Jotter i zobaczyłam to co powyżej. Jakiś czas temu Cathy powiedziała, że gdybyśmy zamieniły się mediami to ona szyłaby  moje patchworki, a ja lepiłabym jej ceramikę. Okazało się też, że mamy takie same zainteresowania - tkanina artystyczna, sztuka średniowieczna, ogrody, ilustracje botaniczne. Czytamy te same (albo bardzo podobne) książki. I nigdy nie spotkałyśmy się osobiście. Obawiam się jednak, że miała rację :)
It seems that we worked on our houses simultaneously not knowing about it. But we don't have to "know" because we KNOW anyway :)
Wygląda na to, że pracowałyśmy nad swoimi domkami jednocześnie, nic o tym nie wiedząc. Ale nie musimy "wiedzieć" bo i tak WIEMY :)

3 comments:

TheJoyofColor said...

That is really remarkable, love them both

cathy@potterjotter.blogspot.co.uk said...

Ha haa! How Brilliant! Your little houses are so sweet! Thank you for steeling my picture - I will steel yours in my next post! xCathy

Dorota Wypych said...

You should really think of joining forces in the next project! I am sure You too would create something unique and special! great job! :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+