Sunday, 1 September 2013

Textile Poetry / Poezja w tkaninie


It's really difficult to stay on topic here. I wanted to show you, that my interest and spirals is a bit older than my beet soups.
Bardzo tu skaczę po tematach, ale to samo jakoś tak wychodzi. Chciałam Wam pokazać, że moje zainteresowania spiralami są starsze niż botwinka.
This piece is over 10 years old and was made for a contest when we had to limit our palettes to 3 colors - black, white and pink/reds.
To praca sprzed ponad 10 lat, uszyta na jakiś konkurs, gdzie mieliśmy się ograniczyć do 3 kolorów - czarnego, białego i czerwono/różowych.
The whole work is made in a circle and has a wording too...
Całość ma kształt koła i troszkę tekstu...
... because it was inspired by Gertrude's Stein famous Rose :) Which reminded me about another old quilt inspired by Czeslaw Miłosz poem (I blogged about it HERE):
... ponieważ  inspirowałam się słynną Różą Gertrudy Stein :) Co przypomniało mi o innej starej pracy inspirowanej wierszem Czesława Miłosza (pisałam o tym DAAAAWNO):
 And all this reminded me about another poem & textile happening I totally forgot to tell you. This time it was my work which inspired a poem :)
A to z kolei przypomniało mi o innym zdarzeniu na styku poezji i tkaniny, którym zupełnie zapomniałam się pochwalić. Tym razem to moja praca  stała się inspiracją do powstania wiersza :)
Fields of Fabric  ~ ~
the journey would be thrilling
those colorful fields so full
such fragrance of flourishing flowers
those strong stone hexagon sentinels
guiding us along our galloping way
sky above so full of starry promise
and those dark indigo storm clouds
are staying far out of the way  ~ ~
How cool is this?
Nawet nie wiedziałam, że bycie inspiracją może być aż tak przyjemne :)


3 comments:

maduro said...

Bardzo mi się spodobało i jeśli można, będę tu czasem zaglądać...

Katarzyna Małyszko said...

To dopiero historia ! Ależ te inspirację potrafią wyczyniać zawijasy ! Piękne historie i piękne prace !


cathy at potterjotter said...

I love the way your soup inspired your textiles and your textiles inspired a poem. Whether your actual bowl of soup could inspire a ceramic piece - I am not sure. Could I ever get that shocking beetroot pink colour right??
It's scary!! xCathy

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+