Tuesday, 29 April 2014

Illuminated Hen / Kura Iluminowana

If you thought I'm done with hens for some time, you were wrong. The idea may seem strange but I had to make an illuminated hen :)
Jeżeli myśleliście, że na jakiś czas mam dosyć kur, byliście w błędzie. Pomysł może dziwny, ale musiałam zrobić taką iluminowaną kurę :)
There's a lot of different birds in Medieval art, so one more wouldn't really hurt.
W średniowiecznej sztuce mnóstwo jest przeróżnego ptactwa, więc i ta nie powinna nikomu przeszkadzać.
And you know very well that I like the combination of hen and gold, right?
No i dobrze wiecie, że ja lubię połączenie kury ze złotem, prawda?
For those who don't know - you can find it HERE :)
A ci, którzy nie pamiętają mogą sobie zerknąć TUTAJ :)

Thursday, 17 April 2014

Hen Party! / Kurzy bal!

Just in time for Easter but totally not Easter related :)
Temat niby na czasie, ale z Wielkanocą nie ma nic wspólnego :)
It also has nothing in common with ladies' party. It is just about the hens.
Nie chodzi również o wieczór panieński (po angielsku "hen party"). Chodzi po prostu o kury.
Hens love to party from time to time, right? Especially in Spring.
One też lubią się czasem zabawić, prawda? Zwłaszcza wiosną.
So let them have a ball!
No to niech się bawią!
This quilt is a side effect of my work on a nice order for many hens. I didn't suppose it can be so inspirational.
But pssst..... now they have to sleep for awhile :)
Ta praca powstała przy okazji pewnego miłego zamówienia na dużą ilość kur. Nie przypuszczałam, że będzie aż tak inspirujące.
Ale cicho sza...... teraz muszą odespać :)
Happy Easter everybody!
Wesołej Wielkanocy wszystkim!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+