Sunday, 28 June 2015

From barn to castle / Od stodoły do zamku

Does it look familiar to you? If not, don't worry - it took me many hours of constant working on this background until I realized that I did something like this earlier before.
Czy coś Wam to przypomina? Jeśli nie, to nic nie szkodzi - mnie potrzeba było wielu godzin pracy nad tym tłem, zanim uświadomiłam sobie, że kiedyś już coś podobnego szyłam.
Yes, I mean my "Old Barn" (see it HERE). I found it pretty funny that I use the same filling for the background no matter if it is a barn or a castle.
Tak, mam na myśli "Starą stodołę" (zobaczcie TUTAJ). Wydało mi się to bardzo zabawne, że w podobny sposób wypełniam tło, niezależnie od tego czy to stodoła czy zamek.
Even if it is "The Golden Castle":
Nawet jeśli to "Złoty zamek":
But the best part was yet to come.
Ale najlepsze było jeszcze przede mną.
When the castle was almost done, it downed on me that some years ago I received a beautiful wooden frame made out of ... old barn bars.
Kiedy zamek był już prawie gotowy, uświadomiłam sobie, że kilka lat temu dostałam w prezencie przepiękną ramę z desek pochodzących z... najprawdziwszej starej stodoły.
I loved this, rather big (23.5 x 23.5in) frame from the first sight. But I knew it has to be something special to put into it so was waiting patiently for a good idea. As we can see, the idea didn't come but the proper artwork - yes.
I also took my chance to compare my barn with the real barn stuff :)
Zachwyciła mnie ta, raczej duża (60 x 60cm) rama od pierwszego wejrzenia. Ale wiedziałam, że muszę wymyślić na nią coś ekstra, więc spokojnie czekałam na pomysł. Jak widać, pomysł nie przyszedł, ale odpowiednia praca i owszem.
Skorzystałam też z okazji, żeby porównać moją stodołę z kawałkiem takiej prawdziwej :)
So, if you ever get any beautiful frame with no clue what to do with it just show it to me and... the rest will follow!
A więc jeśli kiedykolwiek dostaniecie jakąś piękną ramę nie mając pomysłu jak ją wykorzystać, po prostu pokażcie mi ją i ... reszta sama się zrobi!
5 comments:

Monika Karwowska said...

Wspaniała praca :) pozdrawiam

Anneczka said...

Piękna praca, masz niepowtarzalny sty.

Carol- Beads and Birds said...

This is a glorious piece. I absolutely love your art.

JackieP Neal said...

I love your golden castle! And yes, the first piece was familiar and I said aha! When you showed the barn!! much love to you!

Lili Candiotte said...

i love all this art works, felicitaciones!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+