Sunday, 26 July 2015

Summer pleasures - Nasturtiums / Letnie przyjemności - nasturcje

I'm not done with roosters and folk art yet, just decided to take a short break. Same time last year I was stitching Nasturtiums (see them HERE). It has to be something in the air (summer?) because now I feel I have to make another ones. But it is not what you see - these are very old (15 years?), one of the very first art quilts I  made.
Jeszcze nie skończyłam z kogutami i folkowymi makatkami, ale postanowiłam zrobić małą przerwę. W ubiegłym roku o tej porze szyłam nasturcje (są TUTAJ). I chyba coś jest na rzeczy (lato?) bo właśnie poczułam, że muszę znowu jakieś uszyć. Ale to nie to co widzicie - te są bardzo stare (15 lat?), to jedna z pierwszych moich prac.
Unfortunately I don't have a good picture of it - so forgive me the quality, this is just to give you an idea:
Niestety nie mam dobrego zdjęcia - wybaczcie, ale chcę dać Wam pojęcie jak to wygląda w całości:
 Detailed pictures are better but then again - you can see the poor quality of my early quilting :)
Zdjęcia detali lepsze, ale nie wiem czy to dobrze bo doskonale widać moje braki techniczne :)
But despite of all the imperfections I have to confess that this is one of my all time favorite artworks of mine. Both of the quilts have new owners already but thanks to the prints I can give a bit longer life to both of the designs. Here is the old one:
Ale pomimo wszelkich niedoskonałości, jest to jedna z moich najulubieńszych prac. Obydwie nasturcjowe prace znalazły sobie nowe domy, ale dzięki drukom obydwa wzory dostały drugie życie. Tu stare nasturcje:
And here is the one from the last year:
A tu zeszłoroczne:
They are both available HERE.
Dostępne oczywiście TUTAJ.


4 comments:

Anonymous said...

No cóż, napiszę jak pod "starymi" nasturcjami, moje ukochane kwiaty. Nowa praca przecudna. Jakie braki techniczne?? pzdr Anna Szczecin

Monika Karwowska said...

Cudeńka :)

Anneczka said...

Śliczna konewka, właśnie wróciłam z działki, wszystkie klimaty zmieściłaś na kawałku materiału. Bardzo mi się podoba.

JackieP Neal said...

i always love your Nasturtiums and remember those from last summer. And your work from 15 years ago! Wow to think this was the beginning for you, and look how splendid it is even then! You,Bozena are a Master Textile Artist!! xo

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+