Wednesday, 30 December 2015

Bye, bye 2015! / Żegnaj 2015!

Yes, this is my 2015 in a glimpse. I didn't manage to collect all the works, but at least the most significant are here. It looks like quite a body of works, doesn't it? And I end this year with a nice cherry on top - HERE is an interview with me :) So I feel like ready for a new year and new textile adventures.

Let's have a Happy Creative New Year 2016!
Tak wygląda mój 2015. Nie zdołałam upchnąć wszystkich prac, ale te najważniejsze są. Wygląda, że trochę się tego uzbierało, prawda? A rok kończę z wisienką na torcie w postaci miłego wywiadu ze mną TUTAJ :) I czuję się już gotowa na nowy rok i nowe szyciowe przygody.

Szczęśliwego i Twórczego Nowego Roku 2016!

Tuesday, 22 December 2015

Christmas time! / Święta!

While wishing you peaceful and joyful Christmas I'd like to thank you from the bottom of my heart for being here - your interest and attention mean a world for me. Merry Christmas!...
Życząc Wam spokojnych i radosnych świąt, chciałabym jednocześnie z głębi serca podziękować za to, że ze mną jesteście - Wasza uwaga i zainteresowanie są dla mnie nieocenione.Wesołych Świąt!...
... and bear with me!
... i zostańcie na dłużej!

Friday, 11 December 2015

The land of castles / Kraina zamków

When I was playing with ideas for castles, my friend visited Copenhagen and took a picture of an interesting piece of furniture:
W tym samym czasie, gdy ja obmyślałam różne warianty zamków, moja przyjaciółka przywiozła mi z Kopenhagi zdjęcie takiego mebelka:
The strange castles depicted on this cupboard (?) immediately made me to want to sew something similar.
Momentalnie zapragnęłam uszyć coś z takimi zameczkami.
So I jumped on the castle roll  and decided to go bigger this time - and went for "The land of castles":
Powymyślałam więc swoje zameczki w podobnej konwencji i tym razem zaszalałam - stworzyłam całą "Krainę zamków".
It is really quite big - 22 x 35 in and I'm so happy with the result that it hangs in my living room already. As for the small ones - they are published!
Jest całkiem spora - 56 x 88 cm i tak mi się podoba, że powiesiłam ją sobie w centralnym miejscu salonu. A małe zameczki znalazły się w nowym numerze branżowego magazynu!
The "Art Quilting Studio" is available HERE. I also designed some lovely prints with "The land of castles" and for the first time it is available as... a blanket :) So you can keep it on the sofa in your living room too - buy it HERE.
Magazyn do nabycia TUTAJ. Oczywiście przełożyłam też moje nowe zamki na printy i, po raz pierwszy, są dostępne w formacie... kocyka :) Teraz każdy może trzymać je na sofie w swoim salonie - do kupienia TU.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+