Thursday, 13 April 2017

New flock of birds / Nowe stado ptaków

You may remember the birdhouse art quilt I made some time ago (it is HERE). Now I wanted to play with the same idea and to work on some variations. So here is the brand new "Birdhouse in blue":
Może pamiętacie domek dla ptaków, który uszyłam jakiś czas temu (jest TUTAJ). Teraz wróciłam do tego pomysłu i spróbowałam innych wariantów. No i mamy "Birdhouse in blue":
 But wait, there is another one - in beige:
Ale to nie koniec, jeszcze jest w beżu:

Both of the pieces are small, with fewer birds, different but coming from the same background.
Obydwa są małe, z kilkoma tylko ptaszkami, zupełnie inne w klimacie ale wyrosły na tej samej bazie.
And here they are hanging together:
A tak wiszą sobie razem:
While playing with the birds I realized that I kept singing to myself old song of The Queen "Spread your little wings and fly away...". I changed the focus and opened the cage :)
W trakcie szycia przyłapałam się na nuceniu starej piosenki The Queen "Spread your little wings and fly away...". Natchnęło mnie to do zmiany optyki i otwarcia klatki :)
Just one bird. Still in doubts but tempted to fly :)
Tylko jeden ptaszek. Pełen wątpliwości, ale wszystko kusi, żeby polecieć :)
Fly high all! And... have a Happy Easter!
Wysokich lotów wszystkim! I... Wesołych Świąt!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+