Saturday, 2 April 2011

Welcome to my garden / Zapraszam do ogrodu

Well, I'm an avid gardener without a garden :)
No cóż, jestem zapaloną ogrodniczką, tyle że bez ogrodu :)

But I do manage :) Basilicum on the left, marjoram on the right.
Ale radzę sobie :) Bazylia z lewej, majeranek z prawej.
Well, I didn't choose the plates for those seeds. But now, while taking this pictures I saw some future art in it. And here is gardenia, my star:
Nie wybierałam talerzyków pod te nasiona. Ale teraz, jak robiłam zdjęcia, zobaczyłam w nich jakiś przyszły projekt. A tu gardenia, moja gwiazda:
But you know, there are different forms of gardening, right? I'm afraid that this one is much more suitable for me :)
Ale wiecie, różne są formy ogrodnictwa, prawda? Obawiam się, że raczej jednak ta jest w moim zasięgu :)
This book is one of my old favorites and neverending inspiration. And now I'm mostly gardening with needle and thread. 
Ta książka to moja stara faworytka i niewyczerpane źródło inspiracji. Więc moje ogrodnictwo raczej igłą i nitką.
Don't even ask what is this, I don't know. Just as sometimes I need a speedy project, sometimes I need a slow one too. This one is going to be very slow - only handwork and in a big quantity :)
Nawet nie pytajcie, co to jest, bo ja nie wiem. Po prostu, czasem muszę zrobić coś szybkiego, a czasem muszę też coś wolnego. To będzie ekstremalnie wolne - tylko ręczna robótka i to w dużej ilości :)

1 comment:

Anonymous said...

Pięknie kiełkują roślinki.Osobista prośba-codzienne relacje z robótek ręcznych i to w dużej ilości :).pzdr ciekawska Anna

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+