Sunday, 10 May 2015

The tale of many castles / Bajka o zamkach

No, it isn't a new castle inspired by my short vacations. In fact, the castle is rather old and you may know it very well.
Nie, to nie jest nowy zamek inspirowany moim krótkim urlopem. Zamek jest stary i pewnie go dobrze znacie.
 It happens quite often that I use castles as the element of Medieval landscapes. But some weeks ago I was asked to make a small artwork with the castle as the main and only thing. My customer knew very well what she wanted and was very specific about the details. It was quite a challenge for me to be sure that I get her correctly. So it took many emails and pictures exchanges, many questions and answers and... many ideas for castle art were born as a side projects.
My customer wanted her castle for the boy's room. This gave me the first impuls to invent a castle for the girl's room :)
Często używam zamków jako elementu średniowiecznego krajobrazu. Ale kilka tygodni temu dostałam zamówienie na zamek sam w sobie. Moja klientka bardzo dokładnie wiedziała o jaki zamek jej chodzi. Dla mnie to było wyzwanie, żeby urzeczywistnić tak konkretną wizję ze wszystkimi szczegółami. No więc wymieniałyśmy mnóstwo maili, zdjęć, pytań i odpowiedzi i ... dużo różnych pomysłów na zamki przy tej okazji się narodziło.
Klientka chciała zamek do pokoju chłopca. A mnie od razu przyszedł pomysł na zamek dla dziewczynki :)
Of course when you use reverse applique you get unexpected cut out shape of a grey castle. It is just the matter of background and... voila, the next idea is born :) 
 Dzięki zastosowaniu aplikacji odwróconej miałam nieoczekiwanie gotowy szary zamek. To już tylko kwestia jakiegoś tła i nowy pomysł gotowy :)
Unfortunately I looked at the back side and...
Niestety, zajrzałam pod spód i...
... saw another (unexpected) castle :) It was too good to be wasted.
... zobaczyłam kolejny (nieoczekiwany) zamek :) Zbyt dobry by go zmarnować.
Don't worry, I didn't forget about my customer along the way. Finally we found out what to do and how to do it. And although I don't want to show her personal castle publicly I can show you a small bit just so you know it was totally different from my ideas :)
Spokojnie, o klientce w międzyczasie nie zapomniałam. Ustaliłyśmy ostatecznie wszystkie szczególy i upewniłyśmy się, że obie wiemy, o jaki zamek chodzi. I chociaż nie chcę tu upubliczniać jej prywatnego zamku, to mogę Wam pokazać na małym kawałku, że to zupełnie coś innego niż te moje "przy okazji" zrodzone  projekty :)
But I love all of them. See how the side projects ended up:
A ja lubię je wszystkie. Zobaczcie, jak wyszły:

The funny thing is that this fabulous colorful silk I received as a gift from my friend who... didn't like it :)
Ten cudny kolorowy jedwab dostałam od przyjaciólki, która go... nie lubiła :)
Here comes the not-so-grey castle:
A tu ten jednak-nie-taki-szary zamek:
And the white one:
I biały:
 I don't know if my castles are for kids' rooms. But they bring some fairy tale's factor to my process so I know that I'm not done with them yet - more ideas is already percolating in my mind :)
Nie wiem, czy one nadają się do dziecinnych pokoi. Ale na pewno wnoszą pewien element bajkowy do mojej twórczości i już wiem, że jeszcze z nimi nie skończyłam - kolejne pomysły już kiełkują :)
All the castles will be available for sale pretty soon, some of them are already in prints :)
And if you wonder about my latest workshop it was a big success. To see the pictures of me, my students and their artworks go to the school's blog HERE. Next week we're going to grow the textile gardens. For those who can't attempt I've got the garden in prints HERE!
Wszystkie zamki będą do kupienia wkrótce, niektóre już są dostępne w formie nadruków :)
A jeżeli jesteście ciekawi, jak było na ostatnich zajęciach w Szkole Patchworku to zobaczcie mnóstwo zdjęć ze mną, moimi słuchaczkami i ich pracami na blogu szkoły TUTAJ. W przyszłym tygodniu szyjemy ogrody. Dla tych, którzy się nie załapali mam ogród drukowany TUTAJ!

5 comments:

Katarzyna Małyszko said...

Piękne zamki. Szczególnie ten dla dziewczynki. Wiedziałam co robię.

jenclair said...

Beautiful! I can't decide which one I like best!

JackieP Neal said...

Wow- you have spent your time away well my friend!! Your castles are amazing!! The details as always just astound me!! Welcome back and best wishes for your upcoming classes! xo

Marjolein van Vessem said...

That's the way to create things: you fall from one thing to another if you have got an eye for that. Beautiful, these castles!

Ruminianka said...

Jak zwykle czekam na nowe prace z utęsknieniem ,podziwiam wyobraznie i talent.Serdecznie pozdrawiam Alina z warsztatow'drzewo'

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+