Sunday, 15 November 2015

Botanical laces / Botaniczne koronki

I told you about my love for laces before (HERE). Maybe I wasn't clear, but in fact I see laces everywhere.
Wspominałam już wcześniej o mojej miłości do koronek (choćby TU). Nie wiem jednak, czy macie świadomość, że ja je widzę wszędzie.
This artwork from 2008, named "My Way" is the first one where I decided to show it off.
W tej tkaninie z 2008, zatytułowanej "Moja droga" zdecydowałam się to ujawnić publicznie.
 As you can see,  my laces are a combination of lace patterns and botanical patterns.
Jak widzicie, moje koronki to taka kombinacja wzorów koronkowych z roślinnymi.
I collect botanical books even longer than lace books. And I use them for inspirations pretty often.
Atlasy botaniczne zbieram jeszcze dłużej niż ksiązki o koronkach. I używam jako inspiracji zaskakująco często.
For example these trees from my current big project are in fact...
Na przykład te drzewa z mojego obecnego "dużego" projektu są w istocie...

... grasses :) And working on them led me to the black lacy tree you see at the top.
... pospolitymi trawkami :) I właśnie w trakcie haftowania tych trawek/drzewek zatęskniłam za takim czarnym, koronkowym drzewem, które widzieliście na wstępie.
I would say it is my "free style reticella" tree. Of course those who use this antique Italian lace technique may have their doubts. But it is not in the names - it is "just another black tree" :)
Na własny użytek nazywam je "moja własna reticella", choć jest to pewne nadużycie w stosunku do tej starej włoskiej koronkowej techniki. Ale mniejsza o nazwę - niech będzie po prostu "jeszcze jedno czarne drzewo" :)

12 comments:

Julia K Walton said...

Beautiful work - I love the black tree with the red berries. The technique is perfect for depicting the interlacing twigs and branches.

Uhatka said...

Bożenko, cudowne prace.

Carmina said...

Absolutely wonderful...

Katarzyna Małyszko said...

Kocham, kocham, kocham,kocham !

JackieP Neal said...

Outstanding and amazing!
Bozena, your fiber art blows me away each and every piece I view! You are so gifted and talented- these pieces are extraordinary!
hugs from your faraway friend, Jackie

Anonymous said...

Zachwycam się koronkami Twoimi Bożeno. Pzdr Anna Szczecin

Jules Woolford said...

Wonderful! Love this so much! I am inspired to go and Google reticella work now!

Abby / Linda said...

Love seeing your work in progress, and all the botanical accents. Beautiful!

Anneczka said...

piękana praca a drzewko, wykonanie, technika, pomysł, podziwiam

Monika Karwowska said...

Piękna praca :) uwielbiam Twój blog :) pozdrawiam

Tanja said...

I like your tree, it's lovely

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+