Monday, 11 January 2010

The beets are done! / Buraki gotowe!


Yes, they are quilted and washed (without fadding!).

Tak, gotowe - wypikowane i wyprane (i nawet nie zafarbowały tła!).


Here you can see the difference between "unwashed" and "washed".
A tu możecie zobaczyć różnicę między "przed" i "po" praniu.


I think they turned out well. At least that's what I wanted.
I didn't finish the edges yet because the beets are just part of something bigger :)
But as for now I will play with some ideas for food with beets. While looking for the fabrics for beets I went through some that looked like beet's soup or another dish. Now it's time to think about it a bit more.

Myślę, że wyszły dobrze. A przynajmniej o taki efekt mi chodziło.
Nie wykończyłam jeszcze brzegów ponieważ buraczki mają byc częścią większej całości :)
Ale na razie zajmę się innym pomysłem. Kiedy szukałam odpowiednich na buraki tkanin, znalazłam takie, które wyglądały jak potrawy z buraków (typu barszczyk czy coś w tym rodzaju). Teraz pobawię się nimi i zobaczę co z tego wyniknie.

1 comment:

Bo said...

wow piekne wyszly
kolor sliczny

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+