Monday, 5 July 2010

More booths / Więcej kramów

The best thing in making your own market is that you don't have to care for the seasons. Everything goes together - apples, oranges and strawberries too. Just ask the masters - Vincenzo Campi or Pieter Aertsen.
Najlepsze w tworzeniu własnego rynku jest to, że nie trzeba się przejmować porą roku. Wszystko może być razem - jabłka, pomarańcze i truskawki też. Zresztą zapytajcie mistrzów - Vincenzo Campi czy Pietera Aertsena.
The last one painted even my portrait :)
Ten ostatni nawet namalował mój portret :)

1 comment:

monotema said...

Wcześniej zastanawiałam się, co kombinujesz. Moja wyobraźnia zaszwankowała. Dziś już wiem - targowiskowo sie robi :-))

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+