Monday, 3 January 2011

Herring's placemats / Śledziowe podkładki

Here they are. Much more delicate than the ones from last year.

Oto one. Znacznie delikatniejsze niż te z ubiegłego roku.


But that's because of the new (and now favorite) receipe - herrings on the swedish way. They are sweet (and sour too)! And the rose is here not because of beets but because of red onion :)

Ale to z powodu nowego (i obecnie ulubionego) przepisu - śledzie po szwedzku. One są słodkie (ale kwaśne też)! A róża to nie z powodu buraków, ale z powodu czerwonej cebuli :)

And here is the source of inspiration - the real ones, yummy :)

A tutaj źródło inspiracji - te prawdziwe, pyszne :)

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+