Tuesday, 23 August 2011

How to make a bracelet? / Jak zrobić bransoletkę?

I start with too much precious scraps I just don't want to throw out. I organize them and glue with the iron to fliseline.
Ja zaczynam od zbyt dużej ilości cennych skrawków, których nie mogę po prostu wyrzucić. Układam je sobie na kawałku flizeliny i przyprasowuję.
Then I sew them randomly just for security. This way I have one piece of a "fabric". Just to add some batting and to back it with a piece of cotton.
Teraz przeszywam je troszkę, ot tak dla zabezpieczenia. W ten sposób mam jeden kawałek "tkaniny". Dodaję ocieplinę i bawełniany spód.
Now I quilt it but not as a regular quilt - it is rather to keep the layers together and to secure most of fraying edges:
Teraz pikuję, ale tylko tak delikatnie, żeby warstwy się nie rozjeżdżały i żeby ograniczyć strzępienie:
Now, as I have the "content" I can divide it into as many bracelets as I want:
Teraz, jak mam już "treść", mogę ją podzielić na tyle bransoletek na ile chcę:
I don't want them too narrow and I know that it's easier to work on the bigger piece. So I just keep folding and cutting until the size suits my fancy :)
Nie chcę żeby były zbyt wąskie i wiem, że wygodniej się pracuje na większych kawałkach. Więc po prostu składam i rozcinam dopóki nie jestem zadowolona :)
Now it's the starting point for actual working on one bracelet. Usually I start with the most boring and uninteresting piece. And the first one from the right seems perfect :)
No to teraz już można zacząć faktyczną pracę nad bransoletką. Na pierwszy ogień idzie najmniej ciekawy kawałek. Ten z prawej jest idealny :)
Just checking if it is long enough for the typical 7" wrist:
Tylko sprawdźmy czy to jest wystarczająco długie na taki przeciętny nadgarstek:
Yes, it is :) Now it is time to use another scraps - a bit bigger. For finishing and lining.
Tak, jest :) A teraz czas na inne skrawki - troszkę większe. Na obszycia i wykończenie wnętrza.
I decided to use some raw silks - they are very flexible in working and nice to the skin. The narrow stripes are for the edges . It is the moment when I have to decide how wide the bracelet is going to be and which parts of the chosen "fabric" are the most interesting.
Zdecydowałam użyć resztek surowego jedwabiu - jest łatwy w szyciu i miły dla skóry. Wąskie paski są do brzegów. W tym momencie podejmuję decyzję, jak szeroka będzie bransoletka i które partie tej mojej "tkaniny" są najciekawsze.
And now it is time for some handwork:
A teraz czas na prace ręczne:
Again, I do it with no special plan, just to add some new color (and secure  any missed fraying places).
So, I'm almost done - the rest is just to finish it:
Robię to znowu bez specjalnego zamysłu, tyle, żeby dodać nowego koloru (i zabezpieczyć ewentualne strzępiące miejsca).
No i prawie zrobione - teraz tylko wykończenie.
Because I want it to keep the shape I'm adding a piece of thicker fliseline. Its seize is a width and circumference of the finished bracelet. Now, again, it's time to decide which part of the bracelet is a real bracelet:
Ponieważ chcę, żeby ona trzymała kształt, daję pasek grubszej flizeliny. Jego wymiar to szerokość i obwód gotowej bransoletki. I znowu trzeba zdecydować, która część tej bransoletki jest naprawdę bransoletką.
I have to really think about it because this decision is final:
Tutaj muszę się dobrze zastanowić, bo to już decyzja ostateczna:
And the rest is an easy - peasy cutting and sewing:
A reszta to już proste ciecie i zszywanie:
Voila!
Voila!
And now it's washing time :)
A teraz czas na pranie :)
and drying:
i suszenie:
And frankly speaking, it was easier to make this bracelet than to take all those pictures :))
I szczerze mówiąc, łatwiej się szyje taką bransoletkę niż robi te wszystkie zdjęcia :))
Try it, it is fun! And if you have any questions just ask me. And to see more of them - visit my shop :)
Spróbujcie, to naprawdę fajna zabawa! A jak czegoś nie wiecie, to pytajcie. A jak chcecie zobaczyć więcej - odwiedźcie mój sklepik :).


13 comments:

dosankodebbie said...

I LOVE to see how you create your pieces. :D

Sara said...

Cudnie! Też mam mnóstwo niewyrzucalnych skrawków, zapewne się Tobą zainspiruję!

GalaFilc said...

Jak ciekawie!!!

Cathy at PotterJotter said...

Well - I won't be trying it cos it looks way too difficult for little me. But they do look wonderful and I would use them for napkin rings!

OnePerfectDay said...

These are wonderful!!
I love your blog!
I'm following!

Anonymous said...

Wow Bozena,
I just love your crazy patchwork bracelet - I am going to copy it for Heart Space shop...thank you for being so generous with your process.

When I have made my books showing how to make embroideries and even crazy patchwork things - the "step by steps" took ages to do - and often the best ideas cannot be made in an easy way for people to follow without you being there to help.

so I am full of admiration for your ingenuity.

Janet

monotema said...

jesteś nieziemska!

Moligami said...

Chylę czoła!!!!

Oh.banty said...

Jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich prac. Bardzo pracochłonne patchworki.

Christi said...

Fabulous! Thank you for sharing. I have a lot of great fabric scraps that I didn't know what to do with them. Now I have been inspired.

Anonymous said...

I have the perfect batch of scraps for a slew of these.

Monika Karwowska said...

Super szyjesz :)

savannah said...

Taki pomysl nawet by mi do glowy nie przyszedl, a wyszlo tak superowo!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+