Saturday, 20 March 2010

The quilting is done / Pikowanie skończone

It took some time but now it is done. Of course the final effect will be seen after washing but as for now I'm glad.
Zajęło to trochę czasu, ale w końcu zrobione. Oczywiście ostateczny efekt będzie widoczny po praniu, ale na razie jestem zadowolona.
So now the eggs are ready for decorating - with threads and beads, of course. Waiting for them look how Chinese people do it :)
Teraz jaja są juz gotowe do dekoracji - nićmi i koralikami, oczywiście. Czekając na nie zobaczmy jak to robią Chińczycy :)
(photo by A. Jarczyńska)

1 comment:

Karen said...

I love your egg quilt and the Chinese eggs are beautiful!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+