Tuesday, 31 August 2010

It is all about apples / A wszystko to jabłka

Some months ago, while working on my "Kartoffelsuppe", I learned from Racaire that in Austria potatoes are called "Erdapfel" - apples of the earth. I knew immediately that I will use this knowledge creatively. At first I wanted to make two trees - apple tree and potato tree as a mirror picture underground. But then came another bit of linguistic knowledge - in French tomatoes are called "pommes d'amour" (apples of love). And this makes a composition :)
Parę miesięcy temu, gdy szyłam "Kartoffelsuppe", dowiedziałam się od Racaire, że w Austrii ziemniaki nazywane są "Erdapfel" - ziemnymi jabłkami. Od razu wiedziałam, że wykorzystam tę świeżo pozyskaną wiedzę w swojej twórczości. Najpierw chciałam zrobić po prostu dwa drzewa - jabłkowe i ziemniaczne jako podziemne, lustrzane odbicie. Ale pojawiła się jeszcze jedna ciekawostka językowa - po francusku pomidory nazywane są "pommes d'amour" (jabłkami miłości). No to to już zrobiło całą kompozycję :)
The quilting will be very simple, just to enchance all those different "apples".
Pikowanie będzie tu bardzo proste, tyle, żeby uwydatnić te wszystkie "jabłuszka".
And, of course, the real ones rules ;)
A prawdziwe, oczywiście, w roli głównej :)

3 comments:

Anonymous said...

To jest majstersztyk. Pzdr Anna

Bozena Wojtaszek said...

Och nie, jeszcze nie. Poczekajmy na listeczki :)

Anonymous said...

Miałam na myśli ten etap :).A z listkami to już zabraknie mi słów. Anna

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+