Saturday, 21 May 2011

Not only tea pots / Nie tylko dzbanuszki

Now you've got them all :)
Teraz macie tu je wszystkie :)
The reverse side. For me it looks like a necklace for the kitchen :)
A tak z drugiej strony. Dla mnie to taki naszyjnik do kuchni :)
This is a part you haven't seen before. The whole thing is 68 cms long.
To chyba taka część, której wcześniej nie widzieliście. Całość ma 68cm długości.
And here they are stacked up :) So I can move to my poet...
A teraz są złożone :) To ja mogę przejść do poetki...
She is taking shape and doesn't feel very lonely now :)
Powoli przybiera kształt i nie czuje się już taka samotna :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+