Friday, 11 March 2011

In March like in a pot... / W marcu jak w garncu...

... this is an old Polish saying about the weather in March. And here goes the same - some more cabbage and some  transcendence...
 ...to niby o pogodzie, ale tutaj tak samo - trochę kapusty, trochę transcendencji...
As poet said:
Between the passion
And annihilation instinct

Betweem Eros and Thanatos
Jak mówi poetka:
Pomiędzy namiętnością
A instynktem zagłady

Erosem a Thanatosem
 Eros on the left, Thanatos on the right.
Eros po lewej, Thanatos po prawej.
And out of the blue I have to work on something totally different:
I nagle, ni stąd ni zowąd, czuję, że muszę zrobić coś zupełnie innego:
One day I just pulled some scraps and composed such a background. It is the best sign that the Spring is coming - I need to make something easy- breezy, colorful. So now I just keep adding greens to it :)
Pewnego dnia po prostu wyciągnęłam różne  skrawki i ułożyłam taką kompozycję. To najlepszy znak, że wiosna nadchodzi - czuję silną potrzebę zrobienia czegoś szybkiego, łatwego i kolorowego. No to teraz tylko dodaję zielenie :)
I also found some Easter - Spring cards and added them to my shop. I'm really getting ready for Spring!
Znalazłam też jakieś Świąteczno- wiosenne kartki i wstawiłam do sklepiku. Naprawdę już czuję wiosnę!

4 comments:

Karen said...

Love the Spring card!!!! Your new project has me very interested. :)

potterjotter said...

I love that little bit of poetry - but you have some 'interesting' sayings about the weather in Poland!

Asia said...

Piekne prace :)

Bozena Wojtaszek said...

Dzięki piękne!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+